سال ساخت:
1395
نوع سایت:
پورتال شهری
مشتری:
شرکت فناوری اطلاعات پندار

طراحی سایت ویکی سمنان

تیمی ده نفره در کنار هم زیر سقفی به نام پندار. کویر رویایی در سر داشت،رویایی که بزرگ و دور از ذهن می نمود . اما با اتکال به خداوند و اتکا بر دانش و همت خویش تعبیر رویایش را رقم زد و نام آن را «ویکی سمنان» نهاد.
ویکی سمنان شهری است مجازی که خورشید در آن غروب نخواهد کرد،شهری همیشه بیدار با مردمانی پویا با اقتصادی پر رونق،با شهروندانی با فرهنگ و بااخلاق، با کسبه ای مهربان و با محله های پر از صفا و صمیمیت، شهری خالی از جرم و مجرم ، و گزافه نیست اگر بگوئیم اتوپیای مجازی . امید به روزی که رنگ حقیقتی یابد.