سال ساخت:
1393
نوع سایت:
سازمانی
مشتری:
بنیاد نیکوکاران راه آسمان

طراحی سایت راه آسمان

بنیاد نیکوکاران راه آسمان، سازمانی مردم نهاد و خیریه می باشد که در سال ۱۳۹۱ با مجوز رسمی سازمان بهزیستی ایران با شماره ثبت ۳۷۵ به ثبت رسیده است. این بنیاد بر اساس ساختار سازمانی و اساسنامه مصوّب، بصورت هیأت امنایی اداره می شود. هیأت امناء بنیاد راه آسمان شامل ۴۶ نفر از متخصّصین و خیّرین در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، مدیریتی، فنی و مهندسی، هنرمندان و فرهنگیان می باشند.
اداره امور بنیاد توسط ۷ عضو هیأت مدیره منتخب هیأت امناء که هر سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مدیرعامل توسط هیأت مدیره صورت می پذیرد. فعالیت تمامی اعضاء هیأت امناء، هیأت مدیره و مدیرعامل بصورت غیرانتفاعی و داوطلبانه می باشد.

تکنولوژی استفاده شده در این سایت: bootstrap, jquery, php
CMS: وردپرس