سال ساخت:
1390
نوع سایت:
شخصی
مشتری:
دکتر محمد بهرامی

طراحی سایت دکتر محمد بهرامی

دکتر محمد بهرامی، فرزند معلم شهید خلیل الله بهرامی مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدیر گروه مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری سمنان است. در این سایت سوابق تحصیلی و اجرایی، برنامه کاری، تالیفات و جزوات دانشگاهی وی، گردآوری شده و در دسترس است.