سال ساخت:
1399
نوع سایت:
سازمانی
مشتری:
بنیاد نیکوکاران راه آسمان

طراحی سایت 4c-charity، نمایندگی خیریه‌ی راه آسمان در آمریکا

بنیاد نیکوکاران راه آسمان، سازمانی مردم نهاد و خیریه می باشد که در سال ۱۳۹۱ با مجوز رسمی سازمان بهزیستی ایران با شماره ثبت ۳۷۵ به ثبت رسیده است. این بنیاد بر اساس ساختار سازمانی و اساسنامه مصوّب، بصورت هیأت امنایی اداره می شود. این سایت نسخه انگلیسی سایت راه آسمان است که دفتر آن در آمریکا به ثبت رسیده است.