بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوا چیست؟

فعالان عرصه‌ی بازاریابی اینترنتی، جمله‌ی معروفی در بین خودشان دارند که می‌گوید: «محتوا پادشاه است.» اگرچه بحث‌های زیادی در این رابطه وجود دارد ولی نکته‌ی اصلی اینجا است که...